Hitta hit

Skärgårdsfärjor österifrån (Finlands fastland) går från Osnäs (Kustavi) och västerifrån (fasta Åland) från Hummelvik (Vårdö).

Turerna är många, och bör alltid bokas, sommartid dessutom i god tid om du önskar ta bilen med.

Det går bra att ta cykel, och resande från Hummelvik kan t.o.m. komma till fots!

Exempel på resa österifrån

m/s Viggen går vardagar kl 13.35 från Osnäs, Kustavi,
Ankomst Åva, Brändö 14.15, bilväg 21 km till Torsholma varifrån färjan, antingen m/s Alfågeln eller m/s Ejdern går 15.15 till Lappo där du är framme 15.35.
Notera att mellan Kustavi och Osnäs går en vajerfärja enligt tidtabell, ca 2 gånger per timme.

Exempel på resa västerifrån

m/s Alfågeln från Hummelvik, Vårdö de flesta vardagar kl 12.00,
ankommer Lappo 2 timmar senare.

Man kan även åka från Långnäs till Snäckö, och därifrån ta sig 11 km till Kumlinge norra färjfäste varifrån antingen m/s Alfågeln eller m/s Ejdern tar dig till Lappo på 40 minuter.

För utförligare turlista vänligen se Ålandstrafiken eller
ring tel +358 18 256 00 för bokning och information.

Var Lappo finns i förhållande till resten av Åland ser du här

För mer information om Åland, besök Visit Ålands webbplats.